Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Публичен търг с явно наддаване обяви Община Ветово

Във връзка със Заповед № 496 от 04.08.2020 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

            1. 1. ПИ №190003-19, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.

2. ПИ №190003-21, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.

            3. ПИ №190003-25, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.

            4. ПИ №190003-26, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.

            5. ПИ №190003-28, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.

            6. ПИ №190003-49, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.

            7. ПИ №190003-50, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.

            8. ПИ №190003-52, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          9. ПИ №190003-62, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          10. ПИ №190003-77, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          11. ПИ №190003-79, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          12. ПИ №190003-80, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          13. ПИ №190003-89, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          14. ПИ №190003-98, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          15. ПИ №190003-100, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          16. ПИ №190003-101, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
         17. ПИ №190003-103, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          18. ПИ №190003-106, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
          19. ПИ №190003-107, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
            20. ПИ №190003-110, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот№15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20.00 лв. (Двадесет лева)/дка годишен наем.
            21. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №67578.5.92 /стар №000006/, частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Деградирало трайно насаждение”, целият с площ 47059 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Аша орман“, актуван с АЧОС №2354/08.10.2012 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 5,00 лв. (Пет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
            22. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №67578.5.92 /стар №000006/, частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Деградирало трайно насаждение”, целият с площ 47059 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Аша орман“, актуван с АЧОС №2354/08.10.2012 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 5,00 лв. (Пет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
            23. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) дка от поземлен имот №67578.5.92 /стар №000006/, частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Деградирало трайно насаждение”, целият с площ 47059 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Аша орман“, актуван с АЧОС №2354/08.10.2012 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 10.00 лв. (Десет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
             24. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот№15151.100.5 /стар №100005/, начин на трайно ползване „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение ”, целият с площ 5343 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Кирезли харман“ за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 5.00 лв. (Пет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
             25. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.506.3 /стар №506003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 4622893 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Арпалък“ за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 5,00 лв. (Пет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
             26. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.506.3 /стар №506003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 4622893 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Арпалък“ за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 5,00 лв. (Пет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
             27. Поземлен имот №67578.78.3 /стар №078003/, частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Нива”, с площ 3499 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Ески балък“, актуван с АЧОС №2349/08.10.2012 г. с начална тръжна цена 185.45 лв. /Сто осемдесет и пет лева 45 ст./ годишен наем за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 2020/2021 стопанска година.
             28. Поземлен имот№67578.114.4 /стар №114004/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 2032 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Лагера“, за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 40.64 лв. (Четиридесет лева 64 ст.) годишен наем.
             29. Поземлен имот№67578.114.5 /стар №114005/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 2032 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Лагера“, за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 40.64 лв. (Четиридесет лева 64 ст.) годишен наем.
             30. Поземлен имот№67578.114.6 /стар №114006/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 2030 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Лагера“, за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 40.60 лв. (Четиридесет лева 60 ст.) годишен наем.
             31. Поземлен имот№67578.119.1 /стар №119001/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 2003 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Лагера“, за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 40.06 лв. (Четиридесет лева 06 ст.) годишен наем.
             32. Поземлен имот№67578.131.9 /стар №131009/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 2027 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Лагера“, за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена 40.54 лв. (Четиридесет лева 54 ст.) годишен наем.
             33. Поземлен имот№67578.131.13 /стар №131013/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 2023 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Лагера“, за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 40.46 лв. (Четиридесет лева 46 ст.) годишен наем.
             34. Част от недвижим имот – частна общинска собственост с площ 5 /пет/ дка, представляващ поземлен имот№15151.91.9 /стар №091009/, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, с площ 28866 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Кара сулук“, актуван с АЧОС №2656/26.03.2013 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 100.00 лв. (Сто лева)/дка годишен наем.
             35. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ площ от 12 (дванадесет) кв. м., за поставяне на павилион с търговско предназначение, находящ се в УПИ III-259, кв. 18 по плана на село Смирненски, община Ветово за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена 19.20 лв. /Деветнадесет лева 20 ст./ с ДДС месечен наем.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 24.08.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 31.08.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

            Община Ветово

            Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово

IBAN: BG46STSA93008412475000

BIC: STSABGSF

Вид код за плащане: 447000

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 21.08.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.08.2020 г.

ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

            Община Ветово

            Банка ДСК – ЕАД, Банков офис Ветово

IBAN: BG17STSA93003312474900

BIC: STSABGSF

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на 21.08.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.08.2020 г.

 V. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:

  • 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.

VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация.

VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа и до 12:00 часа на 21.08.2020 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 28.08.2020 г.

Сподели:

Още новини от деня