СИН КАРС Индъстри сключи договор за продажба на два нови електромобила L CITY в Холандия

Публичното предлагане на акции на Българската фондова борса в периода 28 октомври – 3 ноември 2022 година, целящо да увеличи капитала на „Син Карс Индъстри“, е неуспешно

На проведеното в периода 28.10.2022 г. – 3.11.2022 г. публично предлагане на акции не беше достигнат минималният заявен в Документа за допускане праг от 2 500 000 броя акции. Поради това предлагането на акции на “СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД (SIN2) завърши неуспешно.

Настоящото Съобщение се счита за официално обявление по чл. 89м от ЗППЦК, във връзка с чл. 58 от Правилника на „Централен депозитар“ АД, като същото е изпратено до „Централен депозитар“ АД, банката, разкрила набирателната сметка, както и е публикувано на интернет страницата на ИП “ЮГ Маркет” АД и „МЕЙН Кепитъл“ АД.


ЮГ Маркет АД работи за възстановяването на средствата на инвеститорите чрез системите на Централен депозитар в най-кратки срокове.

Екипът на “СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД и “МЕЙН Кепитъл” АД изразяват своята благодарност към инвеститорите, проявили интерес към публичното предлагането на компанията.

Сподели: