община бяла

Публично обсъждане на изпълнението на бюджета през 2018 година ще се състои в Бяла

Общински съвет Бяла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2018 година. Материалите са на разположение в деловодството на Общински съвет Бяла,пл.”Екз.Йосиф І”  № 1, І етаж, стая  №108.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.08.2019 год. / четвъртък / от 16.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Бяла, пл.”Екз.Йосиф І”  № 1 / партерен етаж /.

Сподели:

Още новини от деня