В село Екзарх Йосиф е изграден нов екокът и спортни терени по проект с финансиране от ПУДООС

ПУДООС одобри 12 проекта в населени места в Русенска област

Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда ( ПУДООС) публикува списъка с одобрените проекти на кметства и общини в рамките на Националната кампания “ Чиста околна среда 2020 г“. и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема :
“ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ “ .

Одобрените проектни предложения на територията на област Русе са както следват по населени места:

 • проект за почистване, възстановяване и озеленяване на градинки в Белцов /Община Ценово/
 • почистване, озеленяване и облагородяване на парк в двора на кметство Дряновец / Община Бяла/
 • изграждане на площадка за фитнес на открито в Щръклево /Община Иваново/
 • проект „Обичам природата от село Ряхово“ /Община Сливо поле/
 • обновяване на парк „Кантона“ и обособяване на зона за спорт с фитнес уреди на открито в Басарбово /Община Русе/
 • изграждане на зона за отдих в кметство Малко Враново /Община Сливо поле/

Отпуснатото финансиране е до 10 000 лв и ще даде възможност да бъдат облагородени зелени площи, да се изградят детски площадки и обособят кътове за отдих и спорт !

Комисията разгледа постъпилите 506 проекта на училища и ЦПРЛ/обединени детски комплекси и предлага да бъдат финансирани следните 110 проекта със средства в размер до 5 000 лв.

Сред тях са тези в Русенска област:

 • СУ „Йордан Йовков“ – „Зелено междучасие“ – кът за отдих на открито
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Ряхово – Община Сливо поле – „Моята класна стая сред природата“
 • СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – град Сливо поле – „Моята класна стая сред природата“

Комисията разгледа постъпилите 426 проекта на детски градини и предлага да бъдат финансирани следните 132 проекта със средства в размер до 5 000 лв.

Сред тях са тези в Русенска област:

 • Детска градина „Ален мак“ – с. Иваново – детски еко – кът за обучение и игри
 • Детска градина „Стадиона“ – град Бяла /филиал детска градина „Радост“ – село Полско Косово/ – „Кътче природа в моята детска градина“
 • Детска градина „Щастливо детство“ – Долна Студена /Община Ценово/ – проект за озеленяване и възстановяване на зелени площи
 • Детска градина „Мечо Пух“ – град Сливо поле /филиал Юделник/ – кът за учене, забава и детска изява

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня