Пчеларите трябва да пазят пчелите си поради наземно третиране на посеви в 2 русенски местности от 11 до 15 ноември

Във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба №15от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Русе уведомява заинтересованите лица за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Русе, както следва: От 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г., от 08,00 до 11,00 часаи от 18,30 до 20,30 часа в местностите „Стари халваджи” и „Сеймен Бюлюк“. Расти…

Код на новината : *119872.html

    

Сподели: