aleco eu

Първата българска програма на ЕС „A.L.E.C.O.“ ще бъде представена в Русе на 23 март

Първата българска програма на ЕС „A.L.E.C.O.“ (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities) ще бъде представена в Русе от нейния създател, Андрей Новаков, член на Европейския парламент.

Събитието ще се проведе на 23.03.2018 г. (петък), от 11.00 ч в Зала 2 на „Канев Център” и е отворено и за всички жители на гр. Русе и Русенска област, които желаят да се запознаят с програмата и с възможностите за кандидатстване.

„A.L.E.C.O.“ предоставя възможност на 120 млади европейски предприемачи да споделят опита на утвърдени в техния бранш приемни компании в САЩ, Израел и Сингапур и след като се върнат в България, да го приложат на практика. За пилотната фаза на програмата са осигурени средства в размер на 750 000.00 евро.

Програмата насърчава новоизгряващи предприемачи, без ограничения във възрастта, или бъдещи предприемачи, които са на етап „основаване” или „разрастване” на техния бизнес. Право да кандидатстват по програмата имат предприемачи със стартирал през последните 3 години бизнес (самостоятелен или в партньорство), бъдещи предприемачи с изпълним бизнес план и обвързващ ангажимент за стартиране на бизнес, както и предприемачи, които вече са взели участие в програмата „Еразъм за млади предприемачи“.

За повече информация: http://andreynovakov.eu/aleco/.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"