Първа за настоящата учебна година лекция на съдия и прокурор в СУПНЕ „Фридрих Шилер“

Първа за настоящата учебна година лекция на съдия и прокурор в СУПНЕ „Фридрих Шилер“

На 8-ми ноември съдия Александър Иванов от Окръжен съд – Русе и прокурор Радослав Градев от Окръжна прокуратура – Русе се срещнаха с десетокласници от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се провежда за пета учебна година.

Темата на срещата между магистрати и ученици беше „Трафик на хора“. Първоначално съдия Иванов на достъпен език разясни на младежите с какво се характеризира този вид престъпна дейност, която по естеството си представлява престъпление против личността и се оприличава на „форма на съвременно робство“. Магистратът разказа на учениците теоретично в какво се изразява това деяние и им даде разпечатка от Наказателния кодекс, съдържаща точно тези текстове. Той посочи и мерките за защита, предвидени в българското законодателство по отношение на жертвите на трафик на хора и обърна внимание на аудиторията, че много често става въпрос за уязвима категория лица (непълнолетни, сираци, социално слаби и др.), които в по-голямата си част са от женски пол.

Прокурор Градев от своя страна запозна младежите с особеностите на разследването на този вид престъпления и разказа два конкретни казуса от практиката си, първия, за т.нар. вътрешен трафик (трафик на територията на страната) и втория – външен (трансграничен) трафик. Магистратът обясни, че разследването по този вид дела е изключително трудно, че се включват и чуждите служби, но въпреки това събирането на доказателства става бавно. Много честа практика е жертвата да не съдейства на прокуратурата.

Магистрати и ученици дискутираха и причините за осъществяване на този вид престъпна дейност.

По време на срещата съдия Иванов и прокурор Градев отговориха и на поставените им от аудиторията въпроси: „Колко време е продължило най-дългото Ви дело?“, „Кое е най-интересното Ви дело?“, „Кой сигнализира органите на реда за трафика на хора в случаите, когато пострадалото лице е изведено от страната с неговото съгласие?“, „Защо не се разследват хора без трудови доходи, но притежаващи огромни имения?“ и др.

Лекцията очевидно беше интересна за учениците, тъй като продължаваха да задават въпроси, въпреки изтичане на предвиденото време. В края магистрати и ученици си обещаха да се срещнат отново в най-скоро време.

Сподели: