Първа инициатива на новоучредения ЛЕО клуб в ОУ "Иван Вазов" към ЛК Сексагинта Приста Русе

Първа инициатива на новоучредения ЛЕО клуб в ОУ „Иван Вазов“ към ЛК Сексагинта Приста Русе

Започна изпълнението на първата кауза, зад която застанаха 15 ученици от новоучредения ЛЕО клуб в ОУ „Иван Вазов“ към ЛК Сексагинта Приста Русе. Младите членове в голямото семейство на Лайънс клубовете, заедно с възрастните членове изпълниха своята кауза. Тя е „Нашият лесопарк – екологично място за туризъм и отмора.“ Бяха поставени къщички за птички и почистване на малка част от лесопарка. Поставени бяха няколко кошчета за смет. Посадени бяха четири дръвчета. Целта на кампанията е облагородяване чрез почистване на малка част от лесопарка Липник и помощ на птиците в подготовката им за зимния сезон. Извършените действия се регламентират като доброволен труд в служба на обществото.

Сподели:

Още новини от деня