Първа лекция за втория учебен срок по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Първа лекция за втория учебен срок по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Съдия Николинка Чокоева от Окръжен съд – Русе съвместно с Окръжния прокурор на Русе Георги Георгиев изнесоха първата лекция за втория учебен срок, която беше на тема „Киберпрестъпления“. Това се случи в учебен час по „Свят и личност“ на ХІІ Г клас от Математическа гимназия „Баба Тонка“ Русе. Училището и Окръжен съд – Русе са дългогодишни партньори по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, а днешната тема беше посветена на Световния ден за безопасен интернет, който се отбелязва на 9-ти февруари.

В началото Окръжния прокурор Георги Георгиев разясни на дванадесетокласниците  какво представляват киберпрестъпленията, заплахите от тях и  способите за защита. Разяснени бяха видовете киберпрестъпления, както и широкоизползваните похвати  вкл. т.нар „фишинг“ за прихващане на електронната поща, съдържаща важна лична или финансова информация.

Обучителите дадоха и ценни съвети как младите хора да се отнасят към всяко съобщение, изискващо спешно предоставяне на лични данни, как да се реагира при съмнение за подозрителни линкове към други страници  и да се избягва попълването на формуляри в имейл съобщения и редица други.

Съдия Чокоева, от своя страна, дискутира с учениците киберпрестъпления, на които те или техни близки са станали жертви и какво следва да направят в такива случаи. Най-активните младежи бяха наградени с календари и химикалки на Окръжен съд – Русе и брошури на Висшия съдебен съвет. Особен интерес дванадесетокласниците проявиха към делата, които съдия Чокоева им предостави, касаещи неправомерно теглене на парични средства с чужди банкови карти.

Събитието премина при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и разпореждания срещу Covid 19.

Сподели: