Разпределени са членовете и ръководните места в СИК в Деветнадесети район - Русенски за предстоящите избори

Първа регистрация в Районната избирателна комисия – Русе

Постъпило е предложение с вх.№ 1/26.04.2024 г. в 10.10 часа (вх. № 11/26.04.2024 г. в общ регистър) на РИК – гр. Русе, от Божидар Христов Атанасов, пълномощник на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“, за регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 09.06.2024год. Приложени са изискуемите документи по чл. 255 от Изборния кодекс. Районната избирателна комисия-Русе регистрира и обяви кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“, за участие в изборите за народни представители, насрочени на 09.06.2024год., както следва:

1.Венцислав Атанасов Ангелов
2.Николай Йорданов Даскалов
3.Мариета Проева Керчева
4.Юлиян Мишев Ангелов
5.Божидар Атанасов Христов
Сподели: