Първите нови тролейбуси вече са в Русе

Първите нови тролейбуси вече са в Русе

В Русе пристигнаха първите нови тролейбуси на „Общински транспорт“ ЕАД, произведени в Чехия. В рамките на един месец ще бъдат доставени 15 модерни возила, които се движат изцяло с електроенергия и гарантират нулеви вредни емисии.

Предстои тролейбусите да получат лиценз и застраховка, за да могат да бъдат въведени в експлоатация.

Те са с капацитет от 90 места, 35 от които седящи, като е предвидено и място за хора с увреждания. Оборудвани са с рампа за инвалидни колички, която ще може да бъде използвана и от родители с малки деца.

В момента „Общински транспорт“ набира шофьори, които ще могат да обезпечат всички градски линии. Служителите вече работят с по-високи възнаграждения, отговарящи на актуалната икономическа ситуация в страната.

Припомняме, че от 1 ноември общински транспорт обслужва 9 от 17-те частни линии. Продължава постепенното му подсилване и превръщане в единствен превозвач в града.

Дейностите се извършват по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Чрез извеждането от употреба на 20 дизелови автобуса и замяната им с нови електрически автобуси се очаква да бъдат спестени значително количество фини прахови частици /ФЧП/. Замяната на 15 тролейбуса, произведени между 1982 и 1984 г, с нови, ще подобри енергийната ефективност на градския транспорт. По този начин проектът ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.

С новите 15 тролея общинският автопарк ще има вече 96 превозни средства, като за последните 4 години успяхме да увеличим броя им почти тройно, споделя избраният за кмет на Община Русе Пенчо Милков.

Продължаваме да набираме шофьори с по-високи възнаграждения и социални придобивки. А от 1 ноември общинското дружество обслужва и 9 от частните линии. Така постепенно вървим към подобряване на услугата и превръщането му в единствен превозвач, добави г-н Милков.

Сподели: