Първите отличници по български език за чужденци получиха сертификати от „Каритас“

Първите отличници по български език за чужденци получиха сертификати от „Каритас“

23 жени и момичета от Украйна, намерили убежище в Русе, получиха снощи своите сертификати за успешно завършени курсове по български език на церемония в Хуманитарния център на „Каритас“ в Русе.

Те са първите от общо 150 бежанци, отседнали в Северна България, които се очаква да завършат интензивни езикови курсове с акцент върху професионално ориентиране. Обученията се организират от Русенската католическа организация „Каритас“ през Хуманитарните центрове в Русе и Варна тази година. В момента се провеждат занятия както присъствено, така и онлайн, за да достигнат до повече бежанци в региона, които учат езика на страната, в която намират подслон и закрила. Програмите на обучение покриват нивата А1, А2 и В1 според Общата европейска рамка на езиците по стандартите на Европейския съюз. 

„Вече разбираме всичко, което ни казвате, можем да отвърнем, толкова е удобно да можем да общуваме на български“, казва Тамара, която работи в шивашка фабрика от няколко месеца. Тя сериозно обмисля да остане в България за постоянно заради децата си, които тежко понасят темата за войната в Украйна.

„Аз съм маркетолог, работата ми е онлайн и по няколко часа на ден съм на компютъра в дигиталния свят. А в останалото време ми е ценно да говоря с българските майки на другите деца – приятели на сина ми, със съседите ми в квартала, да им обяснявам каква съдба ни е довела тук в Русе. И сега съм по-уверена, че те ме разбират“, споделя Анна от Одеса.

„Те всички са искрено мотивирани, много старателни, бързо възприемат, за всеки преподавател е радост да има такива курсисти“, се хвали г-жа Веселина Гачевска, която води заниманията за напреднали. Тя и колежката й Петя Ханджиева притежават дългогодишен опит в преподаването на български език за чужденци в Русенския университет. Третата преподавателка Владимира Велинова е от първите доброволци, които учат бежанците от Украйна на български език още от началото на войната миналата година.

Обученията се организират от Русенската католическа организация „Каритас“ като част от инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана от мрежата на „Каритас“ в България в партньорство с ВКБООН.

Инициативата развива и други дейности за социално-икономическата интеграция на хората, потърсили убежище в България, като обучения за професионална квалификация, менторство на работното място, изграждане на мрежа от работодатели.

Сподели: