Първите шест семейства получиха ключовете си за социалните жилища в Русе

Първите шест семейства получиха ключовете си за социалните жилища в Русе

Първите 6 от одобрените общо 7 семейства получиха своите ключове за апартаментите, които предлага Община Русе чрез социалната услуга „Социални жилища“.

Потребителите на услугата бяха любезно посрещнати от Мариан Димитров, директор на общинското предприятие „Обществена Трапезария и Социални жилища“ – Русе. 5 семейства бяха настанени в двустайни апартаменти, а едно семейство – в тристаен, като общият брой на живущите е 23-ма души, от които 14 деца и 9 възрастни.

Директорът на общинското предприятие ги запозна с утвърдения от кмета Правилник за устройството и дейността на социалната услуга „Социални жилища“, който подробно описва реда за стопанисване на жилището, правила за безопасност, заплащане на такси и битови сметки и др.

Заповедта за настаняването им от кмета на Община Русе дойде, след като документите на кандидат-потребителите бяха разгледани от комисия и на база на взетите решения беше сключен договор с одобрените.

Семействата ще ползват предоставените им апартаменти за срок от 1 година с възможност за удължаване до 3 години. Екипът на „Социални жилища“ им предостави протокол – опис за жилищно обзавеждане, който потребителите  подписаха и поеха задължението да пазят предоставеното им имущество.  

Социалната услуга се предоставя чрез разкритото звено „Социални жилища“ към общинско предприятие „Обществена Трапезария и Социални жилища“- Русе. Социалните жилища са изградени по Проект  „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социални слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“.

Семействата изразиха своята благодарност към общината и очакват с нетърпение предстоящите светли коледни празници в новите жилища.

Сподели: