Първи емоционален ден на екологична активност по повод Международния ден на Земята - 22 април

Първи емоционален ден на екологична активност по повод Международния ден на Земята – 22 април

Първи емоционален ден на екологична активност по повод Международния ден на Земята – 22 април. С активната помощ на ученици СНЦ „Дунавско сияние“ – Русе успя да засади дръвчета /ясен и дъб/ в дворовете на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и ОУ „Отец Паисий“.

Утре предстои вълнуващо екологично преживяване в ПГ по речно корабостроене и корабоплаване и ПГ по механотехника.

Бъди Активен – Спаси Живот!

Сподели: