Първи информационен ден по изпълнявани през 2013 година международни проекти се проведе в Русенския университет

На 5 ноември в Русенския университет бяха представени всички международни проекти, изпълнявани от работни екипи на висшето училище през 2013г. Това е първото по рода си информационно събитие, което представя комплексната дейност на академичната общност по програми, финансирани от европейски фондове. Събитието се организира от поднаправление Европейска интеграция и проектно финансиране към сектор Европейска интеграция и международно сътрудничество на Русенския университет, като обект на представя…

Код на новината : *119894.html

    

Сподели: