Първи информационен ден по изпълнявани през 2013 година международни проекти в Русенския университет „Ангел Кънчев“ утре

Утре от 09:30 ч. в зала 2.101 се представят всички международни проекти, изпълнявани от работни екипи на Русенския университет през 2013г. Това е първото по рода си информационно събитие, което представя комплексната дейност на академичната общност по програми, финансирани от европейски фондове.Целта на събитието е да се популяризират международните постижения на научната общност на Русенски университет „Ангел Кънчев“, което да послужи за основа на бъдещи съвместни проектни инициатив…

Код на новината : *119795.html

    

Сподели: