йовков толерантност

Първокласници от СУ „Й. Йовков“ споделиха своите послания за Деня на толерантността

СУ „Йордан Йовков“ – Русе спечели проект по НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“. Съвместно с ДГ „Пинокио“ и ДГ „Иглика“ ще се реализират дейности, целящи да осигурят плавен преход между детската градина и училището. Чрез съвместната дейност бъдещите първокласници ще могат да съприживеят училищните реалности и да се адаптират по-лесно към училищния живот.

По случай Денят на толерантността възпитаници от I „б“ клас подготвиха кратко видео за това какво е толерантност и споделиха своите виждания с децата от детските градини.

Сподели: