самолет пръскане комари

Първото авиационно третиране срещу комари и др. ще бъде между 7 и 17 май в община Гюргево

Първото авиационно третиране срещу комари, мухи, кърлежи и др. ще бъде между 7 и 17 май в община Гюргево. В рамките на този период ще бъдат определени 3 конкретни дати. Това зависи от метеорологичните условия и развитието на ларвите на комарите. Дружеството Обществени услуги Гюргево ще извърши пръскане на близо 1 500 хектара в пределите на общината.

Ще се използват: ларвицидът VECTOBAC WG, инсектицидът AMPLAT /биоцид/, инсектицидът SOLFAC TRIO EC 140 NF и инсектицидът BIOTRIN PLUS.

Сподели: