Първото в България филхармонично общество е създадено в Русе

Първото в България филхармонично общество е създадено в Русе

Преди 55 години, на 14 окт. 1963 г., в Русе по идея на Илия Темков, главен диригент на Русенска филхармония е основано първото в страната Филхармонично общество. Сред основателите личат имената на Васил Казанджиев, Димитър Сакакушев, Борис Петров, Стоян Цветков, д-р Илия Лингорски. Дружеството отговаря на необходимостта от организиране на многобройните почитатели на симфоничната музика за постигане на тяхната информираност за предстоящите концертни прояви на филхармонията и включените в тях автори и пиеси, за обогатяване на познанията им за историческото резвитие на музикалното изкуство и неговите представители.

През първата година на своето съществуване то е включено в структурата на Русенска филхармония, а от следващата година се утвърждава като самостоятелна обществена организация, активно подпомагаща проявите на филхармонията. От 1978 г. Филхармоничното общество носи името на Добрин Петков.

Сподели: