Първото известие за Кале Широково е дело на Карел Шкорпил преди повече от столетие

Първото известие за Кале Широково е дело на Карел Шкорпил преди повече от столетие

На тази дата през 1859 г. в гр. Високе Мито, Чехия, тогава в Австрийската империя, е роден един от бащите на българската археология и музейно дело Карел Шкорпил. Той пристига в България през 1881 г. и работи последователно като гимназиален учител по математика, естествознание, технически науки и рисуване в Пловдив, Сливен, Варна, Русе и Велико Търново. Увлечението му към миналото и археологията постепенно надделява и той развива забележителна научна дейност, резултат от която са около 150 научни труда, публикувани самостоятелно и в съавторство с брат му Херман в продължение на над 50 години. Един от тези трудове е „Опис на старините по течението на река Русенски лом“, публикуван през 1914 г., където е първото известие за Кале Широково, придружено с окомерен план на видимите тогава археологически структури. Въз основа на представителния вид на крепостните съоръжения и разстоянията между отделните крепости, Карел Шкорпил предполага, че видяните от него руини следва да се свържат със споменатия през XII в. от арабския учен и географ ал-Идриси важен търговски град Агранзинос.

Сподели: