Първо място за Петя Димитрова от първия национален детски конкурс за детска рисунка "Пролетна палитра", с. Волуяк, 2021

Първо място за Петя Димитрова от първия национален детски конкурс за детска рисунка „Пролетна палитра“, с. Волуяк, 2021

Поздравления за десетгодишната Петя Димитрова от Школата по изобразителни изкуства към ОбДЦКИ – Русе, с ръководител Маргарита Хрисандова. Тя спечели І -во място на І-ви национален детски конкурс за детска рисунка „Пролетна палитра“, с. Волуяк, 2021.

В конкурса организиран от НЧ „Изгрев – 1921”, с. Волуяк взеха участие 215 деца от гр. София, с. Стоил Войвода, гр. Свищов, гр. Казанлък, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Перник, гр. Стара Загора, гр. Попово, гр. Белоградчик, гр. Велинград, с. Екзарх Антимово, гр. Ямбол, с. Зафирово, гр. Търговище, гр. Елин Пелин, гр. Кърджали, с. Копривец, с. Коларово, гр. Стралджа, гр. Шумен, гр. Плевен, гр. Добрич, гр. Пловдив. До конкурса не бяха допуснати няколко творби, които не отговаряха на регламента. Журито даде своите оценки според следните критерии – самостоятелност, композиция, оригиналност и техническо изпълнение.

Сподели: