Първо място за ПГ по туризъм - Русе на националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Първо място за ПГ по туризъм – Русе на националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе участва в националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“. Той е организиран от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ с партньори РУО Стара Загора и Община Стара Загора.

Конкурсът има за цел да се даде възможност за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене – чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация, и да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества, свързани с ученето, медицината и тяхното въздействие върху обществото.

В категория „Фотография“ от Професионална гимназия по туризъм – Русе, се състезава Радостина Ноева от 11 Д клас. Нейната снимка впечатли организаторите на конкурса и спечели ПЪРВО МЯСТО. От Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ изпратиха поздравително писмо, в което изказват сърдечни благодарности на ученичката и Гимназията за участието в конкурса. Пожелаха успехи и изявиха желание за обща дейност между двете училища в бъдеще.

Училищното ръководство поздравява Радостина и нейния ръководител – г-жа Радостина Цонева, за успеха! Пожелава им следващи награди!

Сподели: