Първо място и още награди на Националното ученическо състезание в Свищов

/Автор – Магдалена Георгиева/

На 16.11.2018г. се състоя традиционното национално ученическо състезание, организирано от Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ – Свищов. Учениците Джордж Егиазарян, Есин Сали, Клаудия Димитрова и Радостин Атанасов от 11-ти б клас взеха участие в направлението „Управление на проекти“. Всеки екип разработи презентация по темата, подпомаган от студенти-ментори и представи своите идеи пред жури от преподаватели от катедрата в СА „Д.А.Ценов“.

На първо място заслужено беше класиран екипът, в който взе участие Клаудия Орлинова. Всички участвали в Националното състезание ученици са приети за редовни студенти в СА „Д.А.Ценов“. Поздравяваме ги с успешното представяне и с новото им поприще на фронта на науката!

Г-жа Снежана Михайлова придружи екипа и взе участие в срещата на преподавателите.

Сподели: