Първо регионално състезание на тема: "Подкрепа за по - добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България" ще се състои в област Русе

Първо регионално състезание на тема: „Подкрепа за по – добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ ще се състои в област Русе

Първо регионално състезание на тема: „Подкрепа за по – добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ ще се състои в област Русе. То ще се проведе на 27.09.2022 г. в гр. Русе, хотел „Бистра и Галина“, с адрес: гр. Русе, ул. Хан Аспарух № 8.

Желаещите да се включат в събитието могат да се свържат с организаторите на телефон 02/944 51 18 или на електронна поща: registration@dicon-bg.com , не по-късно от 22.09.2022г.

Сподели: