бул липник жп подлез

„Пътинженеринг“ АД ще ремонтира бул. „Липник“ за 5.6 млн. лева с ДДС

„Пътинженеринг“ АД ще проектира и ремонтира основно бул. „Липник“ за 5 669 686 лева с ДДС. Това е решението на комисията след провеждането на процедура по ЗОП от 13 март тази година. Отстранен е другият участник – „Автомагистрали – Черно море“ АД.

Териториалният обхват предмет на обекта е бул. „Липник” – от кръговото кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ, включително пътния възел с бул. „България“, гр. Русе.

Булевард „Липник“ е част от първостепенната улична мрежа на града – районна артерия III А клас IIIА-(2х2), съгласно План-схема на комуникационно-транспортната система към ОГП на гр. Русе, одобрен с Решение № 231, прието с протокол № 15/12.06.2008г. на Общински съвет – Русе.

Бул. „Липник“ осигурява стратегическа връзка между централната част на града и мрежата TEN-T, съответно Дунав мост, както и Източната индустриална зона.

Булевардът е с обща дължина около 4300 м, с  променлив напречен профил – ширина на уличното платно, на тротоарите и разделителната ивица.

Предвижда се рехабилитация по цялата дължина на обекта, от кръговото кръстовище при бул. „ Цар Освободител“ до включването в бул. „България“, като пресичанията с вливащите се улици става с кръстовища на едно ниво при запазване на ПУР.

Габаритът на булеварда се запазва като съществуващия, който в рамките на нормативните изисквания за съответния клас улица с минимална ширина 2х2х3,50м и бетонови бордюри. Тротоарите са с широчина от 2,50 м до 3.00 м.

Разделителната ивица между платната за главното движение е с променлива широчина от 1,00м до 6,00м.

 Южно платно: В участъка от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ южното платно на бул. „Липник“ е с три активни ленти за движение до ул. „Розова долина“. След това лентите за движение стават две до кръстовището на „Олимп“, като се оформят допълнителни ленти за ляв завой на кръстовището към ЖК „Ялта“, на кръстовището на „Олимп“ към ЖК „Здравец-север“.

След кръстовище „Олимп“ активните ленти за движение стават три до кръговото кръстовище след КАТ, като се оформя допълнителна лента за ляв завой към бензиностанция „Газ пром“.

Прилежащите имоти откъм южното платно на бул. „Липник“ след бившия завод „Найден Киров“ до КАТ се  обслужват от локално платно с широчина 5,00 – 5,50 м, отделено от платното за главно движение със зелена разделителна ивица, с променлива широчина от 2,00 м до 7,30 м.

Северно платно: Габаритът на северното платно включва две активни ленти за движение и тротоар, като има оформени допълнителни ленти за ляв завой на кръстовищата с ул. „Иван Ведър“,  ул. „Братислава“ и ул. „Котовск“ към ЖК „Здравец Изток“, на кръстовището „Олимп“ към ЖК „Здравец“ и на кръстовището с ул. „Дебър“ към ЖК „Родина“ по новостроящия се пробив „Кауфланд“.

Скоростта за движение е ограничена на 50 кm/h за целия участък на булеварда в границите на населеното място.

Поради големия си трафик, съществуващото състояние на пътната настилка на бул. „Липник“ е незадоволително. Повърхностният слой на асфалта е износен и е загубил необходимите качества, за да гарантира безопасността на движението. Има множество напречни и надлъжни пукнатини.  Настилката е покрита с петна, много от които са напукани. Въз основа на това, по време на изпълнението на проекта ще бъдат рехабилитирани пътната настилка и тротоарите, ще бъдат положени нови пътни маркировки и вертикална сигнализация. Това ще допринесе за улесняване на достъпа на Русе до мрежата TEN-T, както и за подобряване на комфорта при пътуване и за намаляване броя на пътнотранспортните произшествия.

Сподели:

Още новини от деня