10 снегопочистващи машини работят по окръжните пътища в Гюргево

„Пътинженеринг“ АД предложи да поддържа през зимата пътищата на територията на Областно пътно управление – Русе срещу 5.8 млн. лева

Отворени са офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища в Северен централен район за зима 2022/2023. На 2 септември бяха отворени офертите за зимното почистване на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и на републиканската пътна мрежа в районите за планиране – Северозападен, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район.

Обявените поръчки са по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Това се предприема, за да се минимизират рисковете републиканските пътища да останат без поддържане през зимните месеци, тъй като срокът за провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум 6 месеца.

За Областно пътно управление – Русе е отворена офертата на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Прогнозната стойност е 5 877 710 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа в областта е 497 км.

сн. Архив

Сподели: