„Пътинженеринг“ може да се заеме с благоустрояването около блок „Драва“

Време за прочитане: < 1 мин.

Русенската фирма „Пътинженеринг“ може да се заеме с изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Временен открит паркинг за автомобили, обслужваща улица от о.т.8570 до о.т.10201 и благоустрояване около жил. бл. „Драва“, гр. Русе”.

В ПИ 63427.5.322 с адрес ул. „Пейо Яворов“ попадат жилищни блокове „Малина“ и „Драва . Същият е с адрес ул. „Пейо Яворов“ и граничи с ж.п линията. ПИ 63427.5.324 и ПИ 63427.5.325 са с адрес ул. „Крали Марко“ №9. ПИ 63427.5.324 е с достъп от улица с габарит 8,00 м с обръщало, която не е изградена. ПИ 63427.5.325 е с достъп от вътрешнокварталното пространство на кв. 731 по ПУР, одобрен със Заповед №2860/17.05.2002 г.

По-голяма част от него попада в предвиденото разширение на бул. „Родина“, разположено успоредно на ж.п. линията. Проектът е съобразен с Заповед №638/26.04.1972 г. за идейно застроителен план и Заповед №28/23.01.1975 г. за застрояване на жилищна група „Родина II“.

Сподели:

Още новини от деня