фрезоване на асфалт

„Пътинженеринг“ АД осъществява основният ремонт на ул. „Плиска“ и ул. „Тулча“

За основен ремонт на уличната мрежа в гр. Русе има сключени договори за инженеринг /проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор/ по три обособени позиции. Улица „Тулча“ попада в обособена позиция № 2, като между Община Русе и „Пътинженеринг“ АД има сключен договор № ЗОП – 85/14.09.2017 г. Инвестиционният проект е одобрен на 2 април 2018 година. От тази дата е и издаденото разрешение за строеж № 140. Това става ясно от отговор на Община Русе на питане от общинския съветник и съпредседател на групата общински съветници от местна коалиция СДС в ОбС – Русе Станимир Станчев.

Улица „Плиска“ също попада в обособена позиция № 2.

Има лента за ляв завой на светофарите при Товарна гара, а не се обособява нова в посока улица „Студентска“, става ясно от отговора.

сн. Архив

Сподели: