„Пътинженеринг“ АД изпълнява петият етап от реконструкцията на ул. „Потсдам“

Време за прочитане: 2 мин.

Съгласно ГКТП към ОУП на гр. Русе ул. „Потсдам“ е определена като главна улица IV клас-елемент от първостепенната улична мрежа и обслужва Източна промишлена зона на гр. Русе. Районът е с предимно промишлено застрояване.

Съществуващото трасе на ул. „Потсдам“  в участъка от кръговото кръстовище на ул. „Тулча“ до ул. ”Иван Ведър” е с платно за движение 7,0 м два тротоара с променлива широчина от 3,0 – 2,0 м. В този участък са ПИ 63427.8.204, собственост на „Мегахим“ АД,  с неприложена регулация по северната граница и ПИ 63427.8.207 – общинска собственост, с неприложена регулация по северната граница, ПИ 63427.8.281.1 и ПИ 63427.8.281.2 собственост на „БУЛАВТО-РУСЕ“ ООД, и ПИ 63427.8.213 – „ДУНАВТРЕЙД“ ЕООД, които попаднат в обхвата на проекта.

През 2017 г Община Русе е реконструирала кръстовището на ул. „Потсдам“ с ул. „Проф. М. Арнаудов“, което не е в обхвата на проекта. През 2018 г. е стартирало поетапното изпълнение на обект “Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе”  с реализацията на етап I – „Реконструкция на ул. „Потсдам“ в участъка на кръстовището и с ул. „Професор Баларев“, гр. Русе“. През 2019 г. е продължено поетапното изпълнение чрез изпълнение на етап II и етап III (до ОТ83). Разработен е технически инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Потсдам“ от кръговото кръстовище с ул. „Тулча“ до кръстовище на пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“. С техническият проект е дадено проектно решение за реконструкция на съществуващата улица и доизграждането й от кръстовището с ул. „Иван Ведър“ до КАТ. Проектното решение предвижда поетапно изпълнение, като „Пътинженеринг“ АД е определено за изпълнението на строително-монтажни работи за реализацията на: V етап – участъка от ул. „Потсдам“ от ОТ 83 (края на етап III, втори подход към МОЛ Русе) до ОТ 146 (съществуващо кръстовище с ул. „Иван Ведър“ включително)

Целта на проекта е подобряване транспортното обслужване в района на Източна промишлена зона гр. Русе чрез преразпределение на транспортните потоци в града, преодоляване на транспортни „тапи“ и безопасен достъп за всички, по-пряка и удобна връзка от кръгово кръстовище ул. „Тулча“ – ул. „Потсдам“ – „Автогара Изток с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“ на международния транспорт при по-голяма пропускателна способност на ул. „Потсдам“.

Сподели:

Още новини от деня