съдебна палата русе

Пътна полиция в Русе глоби лекарка, спряла неправилно, за да окаже бърза помощ

Районният съд в Русе отмени наказателно постановление №18-1085-003565/2018г, издадено от Началник сектор ПП към ОДМВР-Русе, с което за нарушение на чл.98 ал.2,т.4 от ЗДП, на основания чл. 178 Д от ЗДвП, на И.И.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв.

На 31.03.2017 г.в присъствието на П., полицейски служител при ОДМВР-Русе, Т. Г., мл. автоконтрольор при ОДМВР — Русе, съставил акт срещу И. П., затова че на 07.11.18год„ като водач на лек автомобил, марка и модел „БМВ 320Д“, с рег. № Р…, паркирала неправилно на място определено за хора с трайни увреждания, като мястото било обозначено с пътен знак Д — 21. Актът бил съставен въз основа на сигнал, подаден до дежурния на ОДМВР — Русе, въз основа на който полицейският екип се отзовал на местонарушението и констатирал деянието. Малко след тях на местонарушението дошла П. и нейният брат П.. Актът подписала без възражение, като впоследствие депозирала такова, обяснявайки причините за деянието си. Впоследствие било издадено атакуваното наказателно постановление, с което наказващият орган наложил горепосочената санкция.

Съгласно чл. 13, ал. 1 НК, за да е осъществено при крайна необходимост, деянието трябва да е насочено към отклоняване на възникналата непосредствена опасност, застрашаваща с увреждане държавни или обществени интереси, лични или имотни блага, както и да създава обективни предпоставки за спасяване на застрашените интереси. В конкретния случай са налице данни, сочещи че е възникнала непосредствена опасност — П., медицинско лице, получила обаждане, че брат й — П. е със сериозни оплаквания, застрашаващи живота и здравето му. С медицинското си облекло, веднага тръгнала от работа с автомобила за да окаже помощ. Липсата на свободни места и неотложността на случая я накарали да паркира на место, определено за хора с трайни увреждания. От показанията св.П. не се установява, че с деянието си жпод.П. е възпрепятствала лице с увреждане, да използва паркомястото по предназначение. Последното, разгледано в съвкупност с причината, наложила нарушение на чл.98 ал.2, т.4 от ЗДвП, сочат че деянието за което е санкционирана П., е извършено за да бъдат спасени от увреждане лични блага /здравето и живота/ на нейния брат, които се явяват и задължение на наказаната предвид медицинското й образование, поради което същото не е общественоопасно, обстоятелство което изключва отговорността на последната.

Сподели:

Още новини от деня