Пътят Ново село - Долно Абланово е частично рехабилитиран

Пътят Ново село – Долно Абланово е частично рехабилитиран

Пътят Ново село – Долно Абланово е частично рехабилитиран. Положен е изцяло нов асфалт в продължение на близо 3 километров участък след табелата на Ново село, като достига до военните складове в дерето. Изкачването към Д. Абланово не е асфалтирано, макар че и то се нуждае от рехабилитация.

Сподели: