Работата за осигуряване на по - безосапен достъп до голям и малък Рай манастири продължава

Работата за осигуряване на по – безосапен достъп до голям и малък Рай манастири продължава

Работата за осигуряване на по – безосапен достъп до голям и малък Рай манастири продължава.

Като следствие на пороите и свличанията на земно-скални маси от деретата, спускащи се по западните склонове на Черни Лом, на големи участъци крайречният път е засипан и заличен.

На две места пътят е цялостно отнесен и прекъснат от ровове и разломи с ширина 8-10 м и дълбочина 4-5 м.

Това налага трасиране на нови обходни участъци, вкл. поставяне на обезопасителен парапет при скалния мост в района на Малък Рай манастир. Изоставят се ползваните от години пътни участъци покрай самата река и се разчистват и маркират по-високо разположените стари подзидани с камък пътища. На ключовите за орентиране места по маршрутите се поставят указателни стрелки и табели. Изработването им е подкрепено финансово от ПП „Русенски Лом“, Русенския университет, Pirin Hill ООД, Букви и табели ЕООД и СТПД „Академик“, а всичко останало е принос на доброволци.

Сподели: