Работна среща и поздравления от генералния консул на Русия в Русе при среща с ректора на Русенския университет

Работна среща и поздравления от генералния консул на Русия в Русе при среща с ректора на Русенския университет

Днес, 28 декември (понеделник) 2020 г., в Русенския университит се проведе работна среща между ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и  г-н Андрей Громов, Генерален консул на Русия в град Русе.

По време на разговора бяха обсъдени реализираните съвместни дейности през изминалата година и бяха очертани перспективите за нови инициативи през 2021 година.

Генералният консул подари на Русенския университет бюст на акад. Игор Курчатов, във връзка със 75-годишнината от развитието на атомната промишленост в Русия. Г-н Громов обясни, че с прието решение се провежда международна хуманитарна акция в памет на великия руски учен и неговите заслуги за развитието на руския атомно енергопромишмен комплекс. В рамките на акцията са изработени 100 бюста на акад. Курчатов, които ще бъдат връчени на учени и институции от цял свят, свързани с развитието на атомната промишленост.

В края на срещата проф. Белоев и г-н Громов си пожелаха весели Коледни и Новогодишни празници и много здраве, успехи и съвместни дейности през новата 2021 година.

Игор Василевич Курчатов е руски съветски физик, първият организатор и ръководител на научните изследвания по атомна наука и техника в Съветския съюз. От 1932 г. Курчатов става един от първите физици в СССР, които изучават атомното ядро, ядрените реакции, неутронните облъчвания, изкуствената радиоактивност.

През 1935 г. той открива явлението ядрена изомерия – разпад на еднакви атоми с различна скорост. През 1939 г. под негово ръководство е създаден първият ускорител на елементарни частици в СССР, през 1940 г. съвместно с учените Г.Н. Фльоров и К.А. Петржак установява, че атомните ядра на урана могат да се разпадат спонтанно, без неутронно облъчване.

По време на Втората световна война Курчатов ръководи разработването на защита на корабите от Черноморския флот от магнитни мини, а от 1943 г . започва да работи над проект за създаване на атомно оръжие. По същото време в Москва се създава Института по атомна енергия и влиза в действие първият циклотрон. Курчатов става първият директор на института и ръководител на проекта „Уранов проблем“.

Под ръководството на Курчатов са създадени: първият в Европа ядрен реактор  (влиза в действие на 30 декември 1946 г.); първата в Европа атомна бомба (1946 г.); първата в света термоядрена (водородна) бомба (1953 г.).

(източник:Уикипедия https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 )

Сподели: