Работна среща между експерти от читалища и Русенския музей се проведе по инициатива на Регионален експертно-консултантски център "Читалища" - Русе

Работна среща между експерти от читалища и Русенския музей се проведе по инициатива на Регионален експертно-консултантски център „Читалища“ – Русе

Работна среща между експерти от читалища и Русенския музей се проведе по инициатива на Регионален експертно-консултантски център „Читалища“ – Русе. Беше обсъдена работата на читалищата с различни форми на културно наследство. Проф. Николай Ненов разграничи фолклорът, като форма на домодерна художествена култура от нематериалното културно наследство. Силвия Трифонова представи съвременни форми на създаване на колекции, чрез събиране на предмети с истории, след което покани участниците във форума да събират подобни експонати, с които да направят изложба в музея.

Силвия Стойчева от читалището в Ново село представи своята работа по изграждане на изложба, събиране на предмети, грижа и представяне пред посетители, а Искра Тодорова направи презентация за нормативните изисквания при изграждане на обществена колекция, както вече се наричат музейните сбирки. По-късно срещата се разви в темата за новата празничност и фестивализацията на културата. Силвия Трифонова представи опита на „Черните кукери“ от с. Варненци, Тутраканско, които са изградили сътрудничество с други читалища и села, като заедно работят по организирането на сродни фестивали. Искра Тодорова представи десетилетната работа по организацията на фестивала „От Дунава до Балкана“ в Борово.

Направените презентации и разговорите по тях могат да окуражат експертите от читалища и музеи към сътрудничества, от които да имат полза всички.

Сподели: