Работническо състезание по мини футбол ще се проведе на 3 и4 юни в спортен комплекс „Олимпия“

Работническо състезание по мини футбол ще се проведе на 3 и4 юни в спортен комплекс „Олимпия“. То е организирано от РКСЗ – Русе под егидата на Община Русе. Право на участие имат: състезатели без ограничение на възрастта, но навършили 18 години. Всички фирми и организации, могат да участват в състезанието с неограничен брой отбори и атлети, съставени само от работници и служители на съответната фирма/организация

Не могат да участват:
• ПРОФЕСИОНАЛНИ, КАРТОТЕКИРАНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ И ИГРАЕЩИ В „А” , „Б” и „В” ФУТБОЛНА ГРУПА в календарната 2017 г;
• Участници в професионални отбори;
• Участници в републикански първенства.
Съставът на отборите е от по 5+1 състезатели и 4 резерви. Играе се с маратонки или футболни обувки с гумени бутони. Играе се две полувремена по 15 минути.

Редовността на състезателите се удостоверява със следните документи:
o Лична карта;
o Предсъстезателен медицински преглед на състезателите;
o Списък на състезателите с трите имена и месторабота, заверен с подпис на ръководител и печат на ведомството.
• Техническата конференция се провежда преди състезанието, на която се извършва проверка на посочените документи, системата и програмата за провеждане на състезанието;
• Заявка в свободен текст за участие се подава най-късно 10 дни преди състезанието на e – mail: rksz-ruse@abv.bg;

Организаторът на спортните мероприятия поема разходите за състезанията – наем, награди, съдийско ръководство и медицинско осигуряване.
За участие в спортните мероприятия предприятията и учрежденията внасят такса от 10 лв на състезател, по сметка на РКСЗ – Русе: Общинска Банка АД Русе, BIC SOMBBGSF, IBAN BG37SOMB91301061784001.

Класирането е индивидуално, отборно и комплексно:
– Индивидуално – от първо до трето място. Състезателите се награждават с медали;
– Отборно: първо място – с купа и медали, второ и трето място – с медали;
– Комплексно – купи;
– Най-масово участие – купа.

Забележка: Комплексното класиране се определя от общия брой спечелени точки от всички състезания:
– Отборни спортове: 1 място – 16 точки; 2 място – 12 точки; 3 място – 10 точки; 4 място – 8 точки; 5 място – 6 точки; 6 място – 4 точки;
– Индивидуални спортове – 1 място – 8 точки; 2 място – 6 точки; 3 място – 5 точки; 4 място – 4 точки; 5 място – 3 точки; 6 място – 2 точки;
– За комплексното класиране се взема само най-доброто място на един отбор от фирма в едно състезание.

Сподели:

Още новини от деня