Рагина участва като партньор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ в проект „Щастието – просто решение на сложни проблеми“

Рагина участва като партньор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ в проект „Щастието – просто решение на сложни проблеми“

Рагина участва като партньор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ в проект № 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031568 „Happiness – simple solution to complex problems“ – „Щастието – просто решение на сложни проблеми“, който е в сектора на училищното образование и е финансиран по програма Еразъм+. Проектът ще се изпълнява за период две години и в него участват партньорите: Smart Idea и Zavod Aspira от Словения, Youthfully Yours от Словакия, Edukopro от Босна и Херцаговина, Colegio Séneca S.C.A. от Испания и „Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie“ от Полша.

Основната ни цел е да укрепим основите на щастието и да подобрим благосъстоянието на учениците. Асоциирани партньори на Рагина в този проект са АЕГ „Гео Милев“, СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ” и ОУ „Никола Обретенов“, всичките от гр.Русе. Ролята на асоциираните ни партньори ще бъде да тестват и въведат създадената обучителна програма по проекта „Щастието – просто решение на сложни проблеми“, както и да помогнат на своите колеги да се научат да я прилагат в техните часове.

Ето накратко какво ни провокира да участваме в този проект и какви цели сме си поставили:

Предизвикателствата в училищата в ЕС надхвърлят академичните резултати и стандартите на обучение. Учениците ходят на училище с различни социални и емоционални трудности и показват уязвимост към рискове за физическо и психично здраве. Несигурността, стресът и депресията, тревожността, социалните сравнения, ниското самочувствие и безразличието могат да доведат до отклонение, небалансиран растеж, чиито последици трябва да бъдат тревожни за нашето общество.

„Ние като възрастни сме разработили образователни и училищни системи за деца. Но колко щастливи са децата в тези системи? Този въпрос изисква от нас да разгледаме критичната връзка между щастието и настоящата ни образователна система“ (ЮНЕСКО, 2016 г.). https://m.facebook.com/108567652559485/posts/4562100670539472/?d=m

Сподели: