Радио Русе достига до 20 000 абоната по кабелната си мрежа

Радио Русе, като част от ОП „Русе арт“, презентира дейността както на общинското предприятие, така и на Община Русе, а Програмата в кабелната радиомрежа е с 20 хил. абоната. Радиото излъчва 24-часова програма в интернет, а всички събития, интервюта и материали могат да се проследяват в интернет страницата, която регистрира между 4 и 8 хил. посещения дневно, както и във фейсбук страниците на радиото и на ОП „Русе Арт“ с обхват на потребители – над 30 хиляди души.

Програмната схема на радио Русе е съобразена с интересите на слушателите от всички възрасти, като приоритетно се излъчват материали, популяризиращи дейността на Община Русе, реализирането на мащабни общински и европейски проекти, спортни и културни събития, както и мероприятия, реализирани от ОП „Русе Арт“. През 2016 г. са реализирани 253 радиопредавания, като в тях са били излъчени 878 репортажа от събития по актуални теми, както и интервюта, които са част от рубриките на Радио Русе. Пряко се излъчват заседанията на Общински съвет – Русе в кабелната радио мрежа и в Интернет. Радиото може да се слуша онлайн и от мобилното му приложение на сайта на Общината. Радиото е предпочитан партньор за реализиране на широки обществени, образователни, културни, благотворителни, социални и политически кампании.

В резултат на извършената дейност, през периода се наблюдава повишен интерес към радиото, увеличен брой слушатели и потребители, което е довело и до увеличаване на приходите от реклама в сравнение с предходната година.

Сподели:

Още новини от деня