Разгорещена дискусия на тема „Дискриминация и ксенофобия" в навечерието на Международния ден на правата на човека

Разгорещена дискусия на тема „Дискриминация и ксенофобия“ в навечерието на Международния ден на правата на човека

Председателят на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева и ученици от дванадесети и единадесети клас в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, профил „Философия“ проведоха разгорещена дискусия на тема „Дискриминация и ксенофобия“.

Чрез мултимедийна презентация младежите се запознаха с теориите за възникване на дискриминацията и различните видове: расизъм, антисемитизъм, ксенофобия, сексизъм, хомофобия и т.н.

Учениците представиха гледните си точки, обосновани с аргументи.

Съдия Николинка Чокоева запозна учениците с различните нормативни актове, в които са уредени въпросите свързани с темата, разясни им защитата по съдебен ред и пред Комисията за защита от дискриминацията (КЗД), разказа им за конкретни казуси от практиката си.

Младите хора се  аргументираха защо не проявяват дискриминационно отношение. Срещата завърши с призив „Да бъдем толерантни към различните!“.

Сподели: