Разкриха стените на русенския затвор, няма да го възстановяват

Разкриха стените на русенския затвор. По време на изкопни дейности в терена зад Историческия музей, пл. „Ал. Батенберг“ 3, по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ на Община Русе, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“, попаднаха на северозападна част от основите на русчушкия затвор. Сградата на затвора е била двуетажна и е обявена за паметник на културата. В затвора са лежали четниците от четите на…

Код на новината : *119699.html

    

Сподели: