Разлив на торови маси е установен край Писанец

Разлив на торови маси в дере, намиращо се в землището на с. Писанец, установи проверка на РИОСВ-Русе вчера по сигнал за замърсяване на река Бели Лом. При обход на място е констатирано, че фракцията е изпусната в дерето от съседен обект – свинекомплекс, като чрез отводнителна тръба, намираща се под главния път Русе – Разград се е оттекла в общински горски терени. Разливът е на площ от около 30 квадратни метра и на отстояние от 1.5 км от реката. Не е установено изтичане на торови маси по дерето към река Бели Лом и наличие на интензивни специфични миризми. Проверката по сигнала продължава.

Сподели: