Размислите на Георги Иронов

Размислите на Георги Иронов

На 17 януари с „Есета“-та на Георги Иронов беше поставен символично стартът на срещите с автори и техните произведения в библиотеката за 2024 г. Модератор и водещ на събитието беше драматургът, театрален и литературен критик Крум Гергицов. В неговия елегантен стил беше подготвена и презентацията на книгата. В началото Гергицов даде определение на жанра „есе“, неговата поява в литературата, особеностите и развитието му, най-изявените майстори на есето в световното изкуство. Той подчерта, че в момента от русенските автори само Георги Иронов използва есето като собствен стил и това го прави самобитен и различен в литературната среда на града. Гостите на срещата чуха една от творбите на Иронов, прочетена от него, след което водещият направи кратък литературен анализ на представяната книга, на засегнатите в есетата теми, разкриващи светогледа на автора и неговото отношение към наболелите проблеми в съвременния живот – от вечните любов, брак, спорт, политика, до  т.н. „изкуствен интелект“, четенето или по-скоро нечетенето на книги от младите хора, което води практически до неграмотност и др.

Авторът прочете още няколко есета от книгата, сподели какво го е насочило точно към този начин на писане и как подбира темите, по които работи.

В края на срещата имаше цветя, автографи и снимки за спомен.

Георги Иронов е роден в Русе през 1955 г. Основно и средно образование завършва в родния си град, а висше – в академията на МВР. Цялата му трудова дейност преминава в сиситемата за граничен контрол в гр. Русе. „Есета“ е последната му творба. Написал е още 5 книги: „Вървейки по пътя за там“, „Думи за това и онова“, Поглед към безкрая“, „Неполиткоректни размисли“ и „Неполиткоректни размисли № 2“.

Сподели: