Размишление за празника Петдесятница, година В, от отец Валтер Горра

Размишление за празника Петдесятница, година В, от отец Валтер Горра

Размишление за празника Петдесятница, година В, от отец Валтер Горра, енория „Св. Павел от Кръста“ гр. Русе.

Тържеството на Петдесятница литургично закрива дългия период от Пасхалното време. «В деня на Петдесятница, в края на седемте пасхални седмици, Христовата Пасха се изпълнява в изливането на Светия Дух, Който се изявява, дава и съобщава като божествена Личност: от Своята пълнота Христос Господ излива Духа в изобилие» (ККЦ 731).

Наистина, Пасхалната Тайна – страданието, смъртта и възкресението на Христос и неговото възнесение на небето – намира своето изпълнение в мощното изливане на Светия Дух върху Апостолите, събрани заедно с Мария, Майката на Господ, и другите ученици.

Дарът на Светия Дух е великият плод на Господния Великден. Ето защо Петдесятница е пълнотата на Великден и е последният етап от историята на спасението, който довежда до изпълнение великия план на Бог Отец за човечеството чрез дара на Светия Дух.

Днес ние преживяваме отново събитието на раждането на Църквата, новото човечество, преобразено от Светия Дух. Петдесятница, всъщност, бележи завършването на делото, което Бог извърши за човечеството чрез смъртта и възкресението на Исус.

Ако за народа на Израил Петдесятница беше празникът, който отбеляза даряването на Тората на Мойсей на планината Синай и беше празнуван като съюза на Бога с хората, за последователите на Исус дарът на Духа е празник на новия съюз, последен и окончателен. Исус не остави своята общност „осиротяла“.

Петдесетия ден след Великден беше на път да свърши и Исус изпълни обещанието си. Светият Дух е плодът на Великден и дарът на Възкръсналия за Църквата, за да може делото на Исус да продължи във времето. Този петдесети ден след Възкресението беше решаващ ден за апостолите, който коренно промени живота им. И също така промени хода на историята чрез делото на Църквата, родена точно от Светия Дух. Този петдесети ден беше ценен и уникален ден.

Петдесятница е благоприятен момент да се оставим да бъдем завладени от надеждата, която Духът вдъхва в сърцата ни, да бъдем активно и харизматично присъствие в Църквата и в света.

Петдесятница е църковният празник „par excellence“, защото е източникът и откровението на Неговото общение. Всички постоянстваха в молитва, заедно с Мария, Майката на Исус.

Петдесятница е „великият час на Църквата“, както го определя папа Павел VI.

Нито разликата в езиците, нито разнообразието на расите и културите попречиха да слушат и разбират думите на Петър, който обяви великите Божии чудеса.

Това, което грехът разедини, Духът отново събра в Йерусалим.

О, Отче, който в тайнството на Петдесятница освети Твоята Църква във всеки народ и нация, разпространи даровете на Светия Дух до краищата на земята, и продължи днес, в общността на вярващите, чудесата, които си направил в началото на проповядването на Евангелието. Амин.

Сподели: