Разпределени са членовете и ръководните места в СИК в Деветнадесети район - Русенски за предстоящите избори

Разпределени са членовете и ръководните места в СИК в Деветнадесети район – Русенски за предстоящите избори

След влизане в сила на заповедта на кмета на съответната община за определяне броя на секциите на територията на общината, РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и изискванията на чл. 92, ал. 6, изр. второ ИК, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината, а за градовете с районно деление за територията на всеки административен район.

Районната избирателна комисия – Русе разпредели местата в секционните избирателни комисии /СИК/ и техните ръководства между партиите и коалициите в деветнадесети избирателен район – Русенски, както следва:

РУСЕОБЩОГЕРБ-СДСПП-ДБДПСВБСПИТН
ОБЩО1852487444257244210210
РЪКОВОДСТВО63018416896916229
ЧЛЕНОВЕ1222303276161153148181
БОРОВООБЩОГЕРБ-СДСПП-ДБДПСВБСПИТН
ОБЩО80201811111010
РЪКОВОДСТВО30985431
ЧЛЕНОВЕ5011106779
БЯЛАОБЩОГЕРБ-СДСПП-ДБДПСВБСПИТН
ОБЩО185464226252323
РЪКОВОДСТВО692018111073
ЧЛЕНОВЕ116262415151620
ВЕТОВООБЩОГЕРБ-СДСПП-ДБДПСВБСПИТН
ОБЩО179464225242121
РЪКОВОДСТВО63181710963
ЧЛЕНОВЕ116282515151518
ДВЕ МОГИЛИОБЩОГЕРБ-СДСПП-ДБДПСВБСПИТН
ОБЩО121302817161515
РЪКОВОДСТВО4513127742
ЧЛЕНОВЕ7617161091113
ИВАНОВООБЩОГЕРБ-СДСПП-ДБДПСВБСПИТН
ОБЩО136323019191818
РЪКОВОДСТВО5416148853
ЧЛЕНОВЕ82161611111315
СЛИВО ПОЛЕОБЩОГЕРБ-СДСПП-ДБДПСВБСПИТН
ОБЩО141363220191717
РЪКОВОДСТВО5115148752
ЧЛЕНОВЕ90211812121215
ЦЕНОВООБЩОГЕРБ-СДСПП-ДБДПСВБСПИТН
ОБЩО80201811111010
РЪКОВОДСТВО30985431
ЧЛЕНОВЕ5011106779
Сподели: