Разпределиха отново местата в СИК на територията на Община Русе

Време за прочитане: 2 мин.

В мотивите си Административен съд е приел, че „съгласно чл. 92, ал. 1 от ИК, ръководството на СИК включва председател, зам.-председател и секретар. Разпределението на местата в ръководството в конкретния случай е станало при формално спазване на дадените от ЦИК методически указания, като е спазен общият брой на местата в ръководството за всички участвали в разпределението им партии и коалиции. Безспорно е обаче, че различните позиции в т.нар. ръководство се характеризират с различни функции, а от там и с различна тежест. Затова логично е разпределението им да бъде извършено така, че всяка от партиите и коалициите да получи такива и толкова места, които съответстват на нейното политическо влияние. Предвиденият в ИК начин на конституиране на всички избирателни комисии и в частност на СИК е проекция на съотношението между политически партии и коалиции в НС. При липса на възприет и дефиниран от ОИК подход, по който се разпределят различните длъжности в ръководството, настоящият състав намира, че следва да бъде стриктно спазен духът на ИК за пълно съответствие между представителството на национално ниво в законодателната власт и това  в изборната администрация, освен в случаите на постигнато съгласие за друго.“

Дадени са указания “При новото произнасяне ОИК следва да съобрази постъпилите писмени предложения, изричното изявено становище на ПП ВОЛЯ, пълното удовлетворяване на две парламентарни партии – КП „Обединени патриоти“ и ПП ДПС. Следващата стъпка при попълване на матрицата е да бъдат определени длъжностите в ръководствата, като се започне от председателите. При разпределянето им да се спази стриктно процентното съотношение според големината на парламентарните групи – т. 12 от Методически указания на ЦИК към нейно решение №1029-МИ/10.09.2019 г. Едва след разпределянето на длъжностите „председател“ следва да се пристъпи към разпределение на длъжностите „зам.-председател“ и „секретар“, след което да се посочат поименно лицата, които да заемат съответните длъжности.“

Като съобрази горното, направените предложения на партиите и коалициите, ОИК изготви матрица със следното съдържание:

       
6 6   210 210 210  
      Броя за разпределяне по код2 (Партии)      
Съкращение Пълно название Председател Зам-предс Секретар  
1 ГЕРБ ПП ГЕРБ 100 42 68 210
2 БСП КП БСП за БЪЛГАРИЯ 71 42 97 210
3 ОП КП „Обединени патриоти“ 26 38 25 89
4 ДПС ПП ДПС 13 49 20 82
5 ВОЛЯ ПП ВОЛЯ   39   39
6 ДБО КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ        
    210 210 210  

Същата беше предоставена на ПП ГЕРБ и КП „БСП за България“ и след одобрение от тяхна страна и проведени разисквания в ОИК се пристъпи към изготвяне на окончателна матрица на състав на членовете на СИК.

Сподели:

Още новини от деня