Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Разработва се нова Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Русе за периода 2023-2025 година

Разработва се нова Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Русе за периода 2023-2025 година. За целта на своите заседания в петък комисиите към Общински съвет – Ветово разгледаха анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от Община Ветово.

Сподели: