работници строителство нова сграда обект център русе

Разрешиха строителството на 36 жилищни сгради в Русенска област през третото тримесечие

Време за прочитане: 2 мин.

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 659 жилищни сгради с 9 419 жилища в тях и 1 173 841 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 212 473 кв. м РЗП и на 1 207 други сгради със 707 761 кв. м. РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12.4 %, жилищата в тях – с 15.2 %, а общата им застроена площ – с 14.7%.

При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава ръст от 15.6%, а при общата им застроена площ увеличението е малко над пет пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 5.3%, а тяхната РЗП – с 26.2%. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 8.7%, броят на жилищата в тях – с 32.0 %, а разгънатата им застроена площ – с 25.6%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 32.1%, а тяхната разгъната застроена площ нараства над четири пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 1.1%, а тяхната РЗП – с 0.8 %. Най – голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151, и София – 125. Най – много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (сто лица) – 3 966, Пловдив – 1 400, Варна – 914, Бургас – 879, и Стара Загора – 564. В Русенска област става дума за 36 жилищни сгради със 118 жилища и обща РЗП от 13 420 м2. Издадено е разрешение за строеж на 46 други сгради с обща площ над 16 хил. м2. Няма издадени разрешителни за строителство на административни сгради.

Строителство на най – голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 182 жилищни и 74 други сгради; София (столица) – 181 жилищни, 16 административни и 36 други сгради; Варна – 113 жилищни и 35 други сгради; София – 84 жилищни и 48 други сгради; Бургас – 77 жилищни и 29 други сгради.

През третото тримесечие в Русенска област е започнато строителството на 15 жилищни сгради с 64 жилища в тях и обща РЗП от 6711 м2. Вече се строят и 12 други сгради с площ от 12 590 м2.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня