ПОС-терминали НАП Русе плащане

Разширява се кръгът от средства за електронна идентификация на гражданите

Правителството прие промени в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, с които най-често използваните средства за електронна идентификация – квалифицираният електронен подпис (КЕП) и персоналният идентификационен код (ПИК), издаван от Националната агенция за приходите или от Националния осигурителен институт, ще се използват пълноценно и след 2018 г. при заявяване и предоставяне на административни услуги по електронен път.

С удължаването на срока се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги, както и се разширява кръгът от средствата, използвани за електронна идентификация на гражданите. С промяната се регламентира правна възможност при заявяване на електронни административни услуги за електронна идентификация на физически лица, освен ПИК на НАП и НОИ, да се използва и уникалният код за достъп (УКД), издаван от Националната здравноосигурителна каса, след интеграцията им със системата за електронна автентикация на Държавна агенция „Електронно управление“.

Сподели:

Още новини от деня