Честотата на събиране на стъклените отпадъци от зелените контейнери в Русе е увеличена

Разясниха на магазините по ул. „Александровска“ как да събират разделно отпадъци

През отминаващата седмица в централна градска част (по ул. „Александровска“) е проведена разяснителна кампания в търговските обекти относно разделното събиране на отпадъци. Кампанията е съвместна – проведена от инспекторите в отдела и служители от отдел „Екология“. Проблемът с изхвърлянето на едрогабаритни опаковки от магазините е много стар и Община Русе се занимава с него нееднократно.

Проведена бе и среща с представител на „Екопак България“ АД относно възможностите за актуализиране на графика относно изпълнението на дейността по разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Сподели: