съдебна палата русе

Районен съд – Русе наложи 1000 лв. глоба на жена, получавала нетрудови доходи по неморален начин

   Районен съд – Русе призна за виновна 19-годишната Й. Ф. в това, че като пълнолетно работоспособно лице продължително време не се занимавала с общественополезен труд и получавала нетрудови доходи по неморален начин – чрез проституция и й наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

     През периода 10.02. – 25.05.2021 г. обвиняемата не търсела работа и не желаела да бъде включвана в програми за социално подпомагане. Осигурявала си доходи, като излизала на различни места по главен път Русе-Варна, където предоставяла сексуални услуги на водачите на преминаващите пътни превозни средства срещу съответно заплащане. Тя насочвала вниманието им към себе си чрез провокативно поведение и облекло. Системното й присъствие в посочените райони и извършваната от нея дейност били забелязани от органите на МВР. Във връзка с това, за да преустанови действията си, полицейски служители й съставяли протоколи за полицейско предупреждение, писмени разпореждания, актове за установяване на административно нарушение и наказателни постановления. Била образувана и преписка, довела до настоящото наказателно производство.

     За такова престъпление Наказателния кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация. Тъй като Й. Ф. е пълнолетна и неосъждана, от деянието не са настъпили имуществени вреди, и са налице всички останали предпоставки на чл.78а от НК, Районен съд – Русе я освободи от наказателна отговорност и й наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

     Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд – гр. Русе.

     Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Сподели: