204 хил. бюлетини ще бъдат отпечатани за 19-и МИР - Русе за предстоящите избори

Районната избирателна комисия – Русе реши къде могат да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Постъпили са писма относно СИК, подходящи  за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения с придвижването  с  вх. №, както следва:

 • Вх.№ 64/28.02.2023г. от Кмета на Община Бяла;
 • Вх. №.177/22.03.2023 г от Кмета на Община Русе;
 • Вх. № 178/22.03.2023 г. на Кмета на Община Две могили
 • Вх. № 154/20.03.2023 г. от Кмета на Община Иваново;
 • Вх. № 160/20.03.2023 г. от Кмета на Община Ветово;
 • Вх. № 150/20.03.2023 г г. от Кмета на Община Сливо поле;
 • Вх. №176/22.03.2023 г от Кмета на Община Ценово;
 • Вх. № 56/27.02.2023 г. от Кмета на Община Борово;

Районната избирателна комисия – Русе реши избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените секции, както следва:

 1. Община Иваново
секцияместоположение
19 13 00 007с. Пиргово, Клуб за гражданска защита
19 13 00 010Клуб на пенсионера в сградата на Читалището-с. Тръстеник
 1. Община Ветово
секцияместоположение
190500006Гр. Ветово, ул. Дунав № 1, Заседателна зала на Младежки дом
190500007Гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 38, училище – централен вход
1905000016Гр. Сеново, ул. Трети март № 21 А, пенсионерски клуб
190500021С. Смирненски, ул. Цар Асен № 10, нов пенсионерски клуб
 1. Община Русе
секцияместоположениеадрес
1ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ул. Александровска № 95
2ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ул. Александровска № 95
9ПГСАГ „П.Пенев“бул. Цар Освободител № 105
11OУ „Иван Вазов”ул. Петър Берон № 20
31ПГ по речно корабостроене и корабоплаванепл. „Левски“ № 1
30ОУ „Ангел Кънчев“ул. „Българска морава“ № 6
51ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“бул. България № 96
52ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“бул. България № 96
62СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1
63СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1
64СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1
83ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“ул. „Никола Табаков“ № 4
84ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“ул. „Никола Табаков“ № 4
116ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“ул. „Байкал“ № 2
124СОУПНЕ “Фридрих Шилер”ул. Измаил № 1
130ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“бул. Липник № 78
132ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“бул. Липник № 78
146СУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ул. Студентска № 2
147СУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ул. Студентска № 2
155ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“Алеи „ВЪЗРАЖДАНЕ“  № 54
157СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“ул. „Студентска “ № 10
158СУЕЕ „Св. Константик – Кирил Философ“ул. „Студентска “ № 10
 1. Община Бяла:
секцияместоположение
190400001Ул. Трайчо Костов № 1, ет. 1, Арт център Бяла
190400003СУ „Панайот Волов“ ет. 1
190400005НУ „П.Р.Славейков“, ет. 1
 1. Община Две могили
секцияместоположение
190800001Гр. Две Могили, ул. Никола Й. Вапцаров № 1, Автогара
 1. Общини Борово, Сливо поле и Ценово: Всички секции се намират на първи етаж.
 1. II. Заявки за оказване на помощ в изборния ден на хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се подават на следните телефони:
 2. За община Бяла – 0817/747 07 и 0800 18 437
 3. За община Две могили – 08141 9203 и 08141 3999
 4. За община Ценово – 08122/ 25-10
 5. За община Сливо поле – 08131/ 27 95
 6. За община Русе – 082 881-751
 7. За община Ветово – 0 800 900 44
 8. За община Иваново – за заявки за специализиран транспорт в деня на изборите от 15 ч. до 16 ч. на следните телефони: 08116/22-53, както следва:

ЗА С. ИВАНОВО

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Диана

Тодорова, на следния телефон – 081162255.

ЗА С. ЩРЪКЛЕВО

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Диана Петрова,

на следните телефони – 081112064, 0879575102

ЗА С. ПИРГОВО

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Галя Павлова,

на следните телефони – 081142280, 081142236

ЗА С. ТРЪСТЕНИК

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Йорданка

Бригова, на следните телефони – 081452236, 0888522148

ЗА С. СВАЛЕНИК

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Станислав

Стоянов, на следните телефони – 081662263, 081662280

ЗА С. КРАСЕН

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Деница

Костадинова, на следните телефони – 081522280, 081522276

ЗА С. МЕЧКА

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Деница

Крумова, на следните телефони – 081582280, 081582270, 081582264

ЗА С. ЧЕРВЕН

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Татяна

Тодорова, на следните телефони – 081565280, 0887834101

ЗА С. КОШОВ

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Михаил

Маринов, на следните телефони – 081592220, 081592223

ЗА С. БОЖИЧЕН

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Даринка

Желева, на следните телефони – 081162865, 0888841114

ЗА С. НИСОВО

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Боряна

Тодорова, на следните телефони – 081962260, 0899975681

ЗА С. ТАБАЧКА

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Пенка Йотова,

на следните телефони – 081565270, 0885677892

ЗА С. ЦЕРОВЕЦ

Заявки за помощ за придвижване със специализиран транспорт в изборния ден се

приемат на 2 април 2023 г. (неделя) от 15:00 часа до 16:00 часа от Галена Банева,

на следните телефони – 081672280, 0877722511

Сподели: